WIssen = A Sti - Conjugare la Indicativ Prezent - Lectii Online fara Profesor

wissen- a şti

ich weiβ – eu ştiu

du weiβt- tu şti

er,sie, es weiβ – el,ea ştie

man weiβ- se ştie

wir wissen- noi ştim

ihr wiβt- voi ştiți

sie, Sie wissen- ei/ele ştiu, dumneavoastră ştiți;


Exemplu:

Viele wissen, was Sie nicht wissen.- Mulți ştiu ceea ce dumneavoastră nu ştiți.

Ich weiβ nicht wer Sie sind!- Eu nu ştiu cine sunteți dumneavoastră!

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu