Rezolvare Test 7 Pronume Posesive in Limba Germana - Utilizând pronumele posesive: mein,meine,mein, meine; unser, unsere, unser, unsere completați şi traduceți după modelul de mai jos:

1.Mein/ Unser Sohn ist hier. ( Fiul meu/ nostru este aici.)

2.Meine/Unsere Tochter ist hier.( Fiica mea/ noastră este aici.)

3.Mein/Unser Kind ist hier.( Copilul meu / nostru este aici.)
4.Meine/Unsere Söhne sind hier. ( Fiii mei/noştri sunt aici.)

5.Meine /Unsere Töchter sind hier.( Fiicele mele/ noastre sunt aici.)

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu