Rezolvare Exercitii 4 de Verificare Numerale in Limba Germana - Traduceți următoarele propoziții în limba română:

1.Am wievielten haben Sie Geburtstag?- Pe cât este ziua dumneavoastră de naştere?

2. Ich habe am 1. ( ersten) Januar Geburtstag.- Ziua mea de naştere este pe 1 ianuarie.

3.Am wievielten kommt er nach Berlin?-Pe cât vine el la Berlin?
4. Am 2. (zweiten) Oktober.-Pe 2 octombrie.

5. Die zwei Freunde kommen jetzt. –Cei doi prieteni vin acum.

6. Das ist der erste Stock.-Asta este primul etaj.

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu