Numeralele Ordinale de la 21 la 1000 in Limba Germana - Curs Gratuit pe Internetder/die/das einundzwanzigste= al douăzeci şi unulea/ a douăzeci şi una

der/die/das zweiundzwanzigste= al douăzeci şi doilea/ a douăzeci şi doua

der/die/das dreiundzwanzigste= al douăzeci şi treilea/ a douăzeci şi treia

der/die/das vierundzwanzigste= al douăzeci şi patrulea/ a douăzeci şi patra

der/die/das fünfundzwanzigste= al douăzeci şi cincilea/ a douăzeci şi cincia

der/die/das sechsundzwanzigste= al douăzeci şi şaselea/ a douăzeci şi şasea

der/die/das siebenundzwanzigste= al douăzeci şi şaptelea/ a douăzeci şi şaptea

der/die/das achtundzwanzigste= al douăzeci şi optulea/ a douăzeci şi opta

der/die/das neunundzwanzigste= al douăzeci şi nouălea/ a douăzeci şi noua

der/die/das dreiβigste= al treizecilea/ a treizecia

der/die/das einundreiβigste= al treizeci si unulea/ a treizeci şi una

der/die/das vierzigste= al patruzecilea/ a patruzecea

der/die/das fünfzigste=al cincizecilea/ a cincizecea

der/die/das sechszigste=al şaizecilea/ a şaizecea

der/die/das siebzigste= al şaptezecilea/ a şaptezecea

der/die/das achtzigste=al optzecilea/ a optzecea

der/die/das neunzigste=al nouăzecilea/ a nouăzecea

der/die/das hunderteste=al/a o sutălea

der/die/das tausendste= al/a o mielea

der/die/das letzte=ultimul/a


Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu