Negatiile Kein, Keine in Limba Germana - Propozitia Negativa - Invata Rapid, Singur Online


      kein/keine-corespund în limba română lui nici unul /nici una
      Negațiile se pot forma cu ajutorul adjectivului negativ kein/ keine, care se utilizează la fel ca mein/ meine, dein/deine, sein/ seine, ihr/ihre( Ihr/ Ihre)


SINGULAR
PLURAL

Masculin
Feminin
Neutru

N
KEIN
KEINE
KEIN
KEINE
AKK
KEINEN
KEINE
KEIN
KEINE
D
KEINEM
KEINER
KEINEM
KEINEN
G
KEINES
KEINER
KEINES
KEINER

      

Exemplu:
1. Er hat keine Freunde in Frankfurt. – El nu are prieteni în Frankfurt.
2.Wir haben kein schönes Haus.- Noi nu avem nici o casă frumoasă.
3.Ich habe keinen Bruder. – Eu nu am nici un frate.
4. Ihr habt keine Adresse.- Voi nu aveți nici o adresă.

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu