Teste 3 de Verificare Interogatiile in Limba Germana - Completați propozițiile cu următoarele cuvinte interogative şi traduceți : wie, was, wo, wann, warum , wer , woher , wohin, wieso.


1. ……….heiβen Sie?

2. ………. wohnst du?

3. ........ alt ist er?

4. ......... kommst du nicht?

5. .........kauft Paul?

6. ............ fotografiert das Kind?

7. ....... kommst du?

8. ...... ist das?

9. ......ist dein Name?

10. ....... geht ins Kino?

11. ....... kommen Sie?

12. ........ gehen sie?

13. ....... ist das falsch?

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu