Test 7 Pronume Posesive in Limba Germana - Utilizând pronumele posesive: mein,meine,mein, meine; unser, unsere, unser, unsere completați şi traduceți după modelul de mai jos:

1.mein/ unser Sohn ist hier. ( Fiul meu/ nostru este aici.)

2........./.......... Tochter ist hier.

3........./.........Kind ist hier.
4........./.........Söhne sind hier.

5......../..........Töchter sind hier.

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu