Rezolvare Test 6 Pronumele si Adjectivul in Limba Germana - Completați cu terminația adecvată si traduceți:

1.Dieser Pullover gefällt mir nicht so gut. Jener gefällt mir besser.
Acest pulover nu îmi place aşa mult.Acela îmi place mai mult.

2.Diese Bluse gefällt ihr nicht so gut. Jene gefällt ihr besser.
Această bluză nu îi place ei aşa mult.Aceea îi place mai mult.

3.Der letzte Roman dieses Autors war ein großer Erfolg.
Ultimul roman al acestui autor a fost un mare succes.

4.Kennst du jenen Hund mit blauen Augen?
Cunoşti tu acel câine cu ochi albaştri?

5.Haben Sie dieses Schild nicht gesehen?
Nu ați văzut acest panou?

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu