Imperativul in Limba Germana - Lectii Gramatica pe Internet fara Profesor

În limba germană, imperativul nu are forme decât la pers. a II-a singular şi plural şi la pers. I şi a III-a plural pentru forma de politețe.Imperativul este folosit pentru formularea de comenzi sau cereri.

• În formarea imperativului de politețe ( cu “Sie”) se foloseşte prezentul formei de politețe, dar cu inversiune.

Exemplu: Sie nehmen Platz.—Nehmen Sie Platz! (Imperativul)-Luați loc!
• În formarea imperativului pentru persoana a II-a sg. , se foloseşte prezentul verbului la persoana a II-a singular, dar fără terminația “-st” şi fără pronumele ”du”.

Exemplu: Du fragst (tu întrebi)- Frag!-Întreabă!( Imperativul)

Du kommst( tu vii)-Komm!(vino!) (Imperativul)
Komm morgen mit mir!- Vino mâine cu mine! (Imperativul)În cazul verbelor care primesc la pers. a II-a sg. numai terminația “-t”, la imperativ pierd aceasta terminație.

Exemplu: Du iβt (tu mănânci)- Iβ!-Mănâncă! (Imperativul)
Verbele care primesc Umlaut la indicative prezent îl pierd la imperativ.

Exemplu: du fährst (tu conduci, mergi cu un mijloc de transport)- Fahr! -Condu! (Imperativul)

• În cazul persoanei I , pl., verbul ocupa primul loc intr-o propoziție urmat de pronume.

Exemplu: Wir gehen(noi mergem)- Gehen wir! –Să mergem! (Imperativ)
• În formarea imperativului pentru pers. a II-a, plural, se foloseşte verbul la prezent pentru pers. a II-a plural, dar fără pronume:

Exemplu: Ihr arbeitet (voi munciți)-Arbeitet! -Munciți! –imperativ

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu